dilluns, 8 de novembre de 2010

seminari 3. Grup: Julia Argelich, Miriam Aljama, Celia Arcos, Mari Alarcon


Definicions d’educació:

Educació com a funció cultural:
A través de l’educació, la gent aprèn, adquireix un nivell de saviesa ( a nivell intel·lectual i social) poden aprendre costums de diverses cultures i fer-les pròpies i mitjançant això fomentar el respecte cap als altres i crear valors. 

Educació com a funció internacional:
L’educació no tan sols es realitza en un país en concret, sinó que es dona a tots els països i ha de ser de manera global.
Procés de desenvolupament personal i social que ens ajuda a comprendre les realitats tant diferents en altres països i ens permet la comunicació oberta a tothom.

Educació com a realitat:
Educació és un àmbit que s’ha de fomentar, no deixar-la de banda en les nostres vides ja que, vulguem o no es un procés que dura tota la vida. 

Educació com a aspiració:
És l’educació vista com les pasionalitats de l’individu, a més educació, majors aspiracions.

Educació com a desenvolupament:
L’educació incideix positivament en el desenvolupament de l’individu. Sense educació no pot haver-hi un desenvolupament complet.

Educació com a funció social:
L’educació et donqa pautes per a viure en societat, per evitar conflictes.

Educació com a necessitat:
L’educació és una necessitat cada cop més primària i és fonamental i imprescindible per al desenvolupament de les persones.

Educació: procès de desenvolupament personal i social.

Tipus d’educació: educació familiar, escolar, anònimes o informals (TV).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada